Home Visie Trainingen Contact Foto's Aktueel
MKV Advies & Training P. Timmerman - Elandweg 52 - 8255 RK - Swifterbant 06 50 474 272
Bespreken van het ploeg               resultaat
Beoordeling Proeve  van Bekwaamheid
Veel oefenen voor het   gewenste resultaat
Reanimatie tijdens een les     bedrijfshulpverlening
 Excursie over de werking en gebruik van voermengwagens
              Genieten
Foto's